Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği Yönetim Kurulu olarak yeni yönetim kurulu görev dağılımının aşağıdaki belirtildiği üzere olmasına karar verilmiştir.

Başkan:   Dr. Güvenç Koçkaya
Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Bülent Gümüşel
Genel Sekreter: Prof. Dr. Mehmet Tokat
Sayman:  Yrd. Doç. Dr. Gülpembe Ergin