Sağlık Sektörünün Değerli Mensupları,

Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği (SEPD), 25 Eylül 2009 tarihinde “sağlık ekonomisi ve politikası alanında teorik ve pratik kapasitenin gelişimine katkıda bulunmak” amacı ile kurulmuştur. Türkiye’de sağlık ekonomisi ve politikası alanlarında çalışan kişi ve kurumları bir araya getiren, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapan, sağlık ekonomisi ve politikası alanına yön veren, araştırma, toplantı ve eğitimler yoluyla hem kamu hem de özel sektörde bu alanların gelişimine liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olmak hedefi çerçevesinde, öncelikli olarak bilimsel toplantılar ve yayınlar aracılığı ile faaliyette bulunmaktadır. Bu kapsamda ilk toplantısını 17-18 Şubat 2011 tarihleri arasında Ankara’da düzenlediği “Sağlık Hizmetlerinde Ödeme Yöntemleri Sempozyumu” ile gerçekleştirmiştir. Derneğimiz, izleyen yıllarda düzenli olarak yapılan sempozyum ve kongre ve sağlık gündemine göre değişen konularla yapılan çalıştaylarla kuruluşundan bu yana benimsediği amacı gerçekleştirme yolunda çok önemli adımlar atmıştır.

Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği olarak 2012’nin son çeyreğinden başlayarak her iki yılda bir “Sağlık Ekonomisi Kongresi” düzenlenmesi kararlaştırılmış olup bu çerçevede 16-17 Aralık 2022 tarihlerinde Ankara’da “Yenilikçi Tedavilere Ruhsatlama, Fiyatlama ve Erişimde Yeni Yaklaşımlar” başlıklı “VI. Sağlık Ekonomisi Kongresi” düzenlenmektedir.

VI. Sağlık Ekonomisi Kongresi’nde sözel bildiri oturumu ile daha fazla bilimsel çalışmaya yer verilmek istenmiştir. Ek olarak, geçtiğimiz kongrelerde gelen taleplere istinaden katılımcı, araştırmacı ve öğrenci katılımın artırılması için kayıt ücretlerinde farklılaştırma yapılacaktır. Bu bağlamda Sağlık Ekonomisi ve Politikası Alanında çalışma yapan tüm araştırmacıları ve öğrencilerin çalışmaları ile kongreye katılımı, büyük katkı sağlayacaktır.

Derneğimizin amaçlarını aynı heyecanla paylaştığından emin olduğumuz siz sayın kamu ve özel sektör mensuplarının kongreye katkı ve katılımlarını beklediğimizi belirtmek isterim. Kongre hazırlıkları ilerledikçe detayları web sayfamız ve diğer iletişim araçlarından sunacağız.

Saygılarımızla,
Prof. Dr. Zafer ÇALIŞKAN
Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği Başkanı

 

SÖZEL BİLDİRİ KABUL KOŞULLARI

  • Sözel bildiri gönderimi için hazırlanan özetlerin son gönderim tarihi: 09 Aralık 2022’dir.
  • Bildiri özeti, “caliskan@hacettepe.edu.tr ”adresi üzerinden gönderilmelidir.
  • Bildiriler; “Sağlık Ekonomisi, Sağlık Finansmanı, Sağlık Sigortacılığı, Sağlık Politikası, İlaç Ekonomisi, Sağlık Yönetimi” konuları ile ilgili olmalıdır.
  • Bildiriler Times New Roman karakterinde ve 12 punto büyüklüğünde hazırlanmalıdır.
  • Bildirilerde başlık, yazarların bilgileri, amaç, metodoloji, sonuçlar, tartışma ve anahtar kelime bölümleri olmalıdır.
  • Bildiri özetleri 300 kelimeyi geçmemelidir.
  • Kabul edilen bildiriler; kongrede sunulmuş olmak kaydıyla, kongre bildiri özet kitabında yer alacaktır.

 

VI. Sağlık Ekonomisi Kongresi komitelerine buradan ulaşabilirsiniz.

VI. Sağlık Ekonomisi Kongresi Bilimsel Programına buradan ulaşabilirsiniz.

VI. Sağlık Ekonomisi Kongresi Kayıt Formuna buradan ulaşabilirsiniz.