SEPD III. Saglik Ekonomisi Kongresi Davet

Sağlık Sektörünün Değerli Mensupları,

Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği (SEPD), 25 Eylül 2009 tarihinde “sağlık ekonomisi ve politikası alanında teorik ve pratik kapasitenin gelişimine katkıda bulunmak” amacı ile kurulmuştur. Türkiye’de sağlık ekonomisi ve politikası alanlarında çalışan kişi ve kurumları bir araya getiren, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapan, sağlık ekonomisi ve politikası alanına yön veren, araştırma, toplantı ve eğitimler yoluyla hem kamu hem de özel sektörde bu alanların gelişimine liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olmak hedefi çerçevesinde, öncelikli olarak bilimsel toplantılar ve yayınlar aracılığı ile faaliyette bulunmaktadır. Bu kapsamda ilk toplantısını 17-18 Şubat 2011 tarihleri arasında Ankara’da düzenlediği “Sağlık Hizmetlerinde Ödeme Yöntemleri Sempozyumu” ile gerçekleştirmiştir. Derneğimiz, izleyen yıllarda düzenli olarak yapılan sempozyum ve kongre ve sağlık gündemine göre değişen konularla yapılan çalıştaylarla kuruluşundan bu yana benimsediği amacı gerçekleştirme yolunda çok önemli adımlar atmıştır.

Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği olarak 2012’nin son çeyreğinden başlayarak her iki yılda bir “Sağlık Ekonomisi Kongresi” düzenlenmesi kararlaştırılmış olup bu çerçevede 8-9 Aralık 2016 tarihlerinde Ankara’da “III. Sağlık Ekonomisi Kongresi” düzenlenmektedir. Kongre kapsamında sağlık ekonomisinin farklı konularında sertifikalı kurslarımız da olacaktır.

III. Sağlık Ekonomisi Kongresinin taslak programında dört bölüm olarak ayrılan sözel bildiri oturumları ile daha fazla bilimsel çalışmaya, sözel bildiriye yer verilmek istenmiştir. Ek olarak, geçtiğimiz kongrelerde gelen taleplere istinaden araştırmacı ve öğrenci katılımın artırılması için kayıt ücretlerinde farklılaştırma yapılmıştır. Bu bağlamda Sağlık Ekonomisi ve Politikası Alanında çalışma yapan tüm araştırmacıları ve öğrencilerin çalışmaları ile kongreye katılımı, büyük katkı sağlayacaktır.

Derneğimizin amaçlarını aynı heyecanla paylaştığından emin olduğumuz siz sayın sektör mensuplarının kongreye katkı ve katılımlarını beklediğimizi belirtmek isterim. Kongremiz poster ve sözlü bildiri kabulüne başlamıştır. Kongre hazırlıkları ilerledikçe detayları web sayfamız ve diğer iletişim araçlarından sunacağız.

Saygılarımızla,

Yrd. Doç. Dr. Güvenç Koçkaya 
Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği Yönetim Kurulu Başkanı