Sağlık Sektörünün Değerli Mensupları, 

Sağlık hizmetlerinin hem kamu tarafından finansmanının sürdürülebilirliğinin hem de hizmetlere hastalarca erken erişiminin sağlanması amacıyla Avrupa ülkelerinde 2000`li yılların başlarında uygulamaya koyulan, ülkemizde de 2010’dan itibaren gündemden düşmeyen pazar erişim anlaşmaları 10 Şubat 2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği” ile ülkemizde de uygulamaya girmiştir. Gelecek dönemde uygulamalarını göreceğimiz bu yönetmeliğin sağlık hizmetlerinin kamu tarafından finansmanında sürdürebilirliği destekleyeceğini düşünmekteyiz.

Bu bağlamda Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği (SEPD) ve Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği (SGU) olarak 26 Mayıs 2016 tarihinde ‘’İlaç ve Tıbbi Malzeme için Alternatif Geri Ödeme Sözleşmeleri” başlıklı Çalıştayı düzenliyoruz. Tüm paydaşlara katkı sağlayacağını düşündüğümüz Çalıştayımız ile ilgili detaylı programa ve kayıt bilgilerine web sayfamızdan (www.sepd.org.tr )  ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,

Prof. Dr. Mehtap Tatar Ahmet Yalçın Yalçınkaya
Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı