Sağlık Sektörünün Değerli Mensupları,

Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği (SEPD), 25 Eylül 2009 tarihinde “sağlık ekonomisi ve politikası alanında teorik ve pratik kapasitenin gelişimine katkıda bulunmak” amacı ile kurulmuştur. Türkiye’de sağlık ekonomisi ve politikası alanlarında çalışan kişi ve kurumları bir araya getiren, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapan, sağlık ekonomisi ve politikası alanına yön veren, araştırma, toplantı ve eğitimler yoluyla hem kamu hem de özel sektörde bu alanların gelişimine liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olmak hedefi çerçevesinde, öncelikli olarak bilimsel toplantılar ve yayınlar aracılığı ile faaliyette bulunmaktadır. Bu kapsamda ilk toplantısını 17-18 Şubat 2011 tarihleri arasında Ankara’da düzenlediği “Sağlık Hizmetlerinde Ödeme Yöntemleri Sempozyumu” ile gerçekleştirmiştir. Derneğimiz, izleyen yıllarda düzenli olarak yapılan sempozyum ve kongre ve sağlık gündemine göre değişen konularla yapılan çalıştaylarla kuruluşundan bu yana benimsediği amacı gerçekleştirme yolunda çok önemli adımlar atmıştır.

Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği olarak 2012’nin son çeyreğinden başlayarak her iki yılda bir “Sempozyum” düzenlenmesi kararlaştırılmış olup bu çerçevede 1 Aralık 2023 tarihinde İstanbul’da “Sağlık Hizmetlerinde Değer Bazlı Geri Ödemenin, Fiyatlandırmanın Yeri ve Uygulanabilirliği”  başlıklı sempozyum düzenlenmektedir.

Derneğimizin amaçlarını aynı heyecanla paylaştığından emin olduğumuz siz sayın kamu ve özel sektör mensuplarının sempozyuma katkı ve katılımlarını beklediğimizi belirtmek isterim. Sempozyum hazırlıkları ilerledikçe detayları web sayfamız ve diğer iletişim araçlarından sunacağız.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Zafer ÇALIŞKAN

Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği Başkanı

 

SEPD-Sempozyum-Kayit-Formu_2023.pdf

 

Program  1 ARALIK 2023 Cuma Yer: Cevahir Hotel-İstanbul Asia
09.00-09.30 Kayıt
09.30-10.00 Açılış Konuşmaları
Zafer ÇALIŞKAN, Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği Başkanı

Ahmet AYDIN Yeditepe Üniversitesi

Meriç KÖKSAL AKKOÇ Yeditepe Üniversitesi

10.00-10.45 Konferans:

Assessing The Added Value Proposal of Innovations in Health

Oturum Başkanı: Meriç KÖKSAL AKKOÇ, Yeditepe Üniversitesi
Konuşmacı:

Hans-Peter DAUBEN, International HealthTechScan – i-HTS Secretary General

10.45-11.00 Çay-Kahve molası
11.00-12.00 Değer Bazlı Fiyatlandırma ve Geri Ödemede Türkiye Sağlık Sistemi Altyapısı
Oturum Başkanı: Zafer ÇALIŞKAN, Hacettepe Üniversitesi
Konuşmacılar:

Eren USUL, SGK

Mehmet Kürşat DERİCİ, TİTCK

Osman Nuri ERDEM, CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Prof. Dr. Hakan ERGÜN, Ankara Üniversitesi

12.00-13.30 Öğle Yemeği Arası
13.30-14.30 İlaçta Değer Etkisi
Oturum Başkanı: Güvenç KOÇKAYA, Yeditepe Üniversitesi
Konuşmacılar:

Turgay ÇELİK, Yeditepe Üniversitesi Farmakoloji

Hande SİPAHİ Yeditepe Üniversitesi Toksikoloji

Ceren ŞİMŞEK, ISPOR Yeditepe Student Chapter Başkanı

14.30-14.45 Çay-Kahve molası
14.45-15.45 Değer Bazlı Fiyatlandırma ve Geri Ödemede Sektörel Bakış Açısı 
Oturum Başkanı: Haluk ÖZSARI, İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa
Konuşmacılar:

Hüseyin ÇELİK, DETESADER Başkan Yardımcısı

Ümit DERELİ, AİFD

Sami TÜRKOĞLU, TİSD

15.45-16.15 SORU-CEVAP
16.15-16.30 Kapanış konuşması: Güvenç KOÇKAYA, Yeditepe Üniversitesi